Bestuursleden SHS Zoetermeer

Diane Vlet (voorzitter), Muriel Kasmin (Secretaris), Dave Fresen (Penningmeester),
Rinaldo Hassel (Algemeen Bestuurslid)

 

Herdenking en viering afschaffing slavernij Suriname, Nederlandse Antillen in Zoetermeer

De Stichting wil graag een stimulans kunnen zijn naar zichtbaarheid, betrokkenheid, netwerkvergroting van de Surinaamse en Antilliaanse geschiedenis met betrekking tot bewustwording. Tevens zal het "culturele" erfgoed" van de geschiedenis op papier veilig gesteld worden en waardoor een breed publiek kennis van deze gezamenlijke geschiedenis kunnen nemen. 

Gerelateerd aan de thematiek van de stichting is er gekozen voor de opzet van een tweesporenbeleid:

1. Uitschrijven van de gezamenlijke geschiedenis met foto's en beeldmateriaal, de activiteiten met foto's en plannen voor de toekomst.

2. Plan van aanpak moderne slavernij / nieuwsbrieven.

3. Optimaliseren (rand) voorwaarden.

(Rand)voorwaarden

Om dit te realiseren delen wij graag kennis en informatie over de slavernij van toen en nu, omdat dit een noodzakelijke brugfunctie is die wij kunnen en willen vervullen.

De 'Stichting Herdenking Slavernijverleden Suriname en de Nederlandse Antillen' is op 10 januari 2013 opgericht in Zoetermeer (KvK:56932472)
De stichting is in Zoetermeer opgericht omdat:

- Er veel nazaten van de door Nederland tot slaaf gemaakte uit deze landen in Nederland wonen;
- In Zoetermeer is 10 % van de bevolking gerelateerd aan de Antillen en Suriname;
- De oprichters het belangrijk vinden om ook in zoetermeer de slachtoffers tijdens die periode te herdenken en de
  bevrijding te vieren. Net zoals op 4 mei de slachtoffers van de oorlog worden herdacht en op 5 mei het einde van deze
  oorlog wordt gevierd;
- Zij van mening is dat het Nederlandse slavernijverleden meer bekendheid moet hebben, onder autochtone Nederlanders.

De stichting richt zich daarbij op de volgende hoofdactiviteiten:
- Informatie aan de Zoetermeerse bevolking over de geschiedenis;
- Kennismaking met de Surinaamse en Antilliaanse cultuur
- Verder vraagt de stichting aandacht voor de moderne vormen van slavernij, die helaas nog steeds plaatsvindt.

 

Nieuwsbrief

vlag-suriname    vlag-nederland   vlag-antillen

facebook    twitter